دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

تعصب از دیدگاه برتراند راسلعصبانی ,برتراند راسل ,وجود دارد
عصبانی ,برتراند راسل ,وجود داردروش هایی وجود دارد که می تواند شما را از تعصب خودتان با خبر کند... اگر عقیده مخالف، شما را عصبانی می کند، نشانه آن است که شما ناخودآگاه می دانید که دلیل مناسبی برای آنچه فکر می کنید، ندارید.....

اگر کسی مدعی باشد که دو بعلاوه دو می شود پنج، یا این که ایسلند در خط استوا قرار دارد، شما به جای عصبانی شدن، احساس دلسوزی می کنید، مگر آن که اطلاعات حساب و جغرافی شما آن قدر کم باشد که این حرف ها در افکار شما تزلزل ایجاد کند.....

 

اغلب بحث های بسیار تند آن هایی هستند که طرفین درباره موضوع مورد بحث دلایل کافی ندارند. شکنجه در الاهیات به کار می رود، نه در ریاضیات؛ زیرا ریاضیات با علم سر و کار دارد، اما در الاهیات تنها عقیده وجود دارد......

بنابراین هنگامی که پی می برید از تفاوت آرا عصبانی هستید، مراقب باشید؛ احتمالن با بررسی بیشتر درخواهید یافت که برای باورتان دلایل تضمین کننده ای ندارید....

" برتراند راسل "

عصبانی ,برتراند راسل ,وجود دارد

تعصب از دیدگاه برتراند راسلمنبع : داروگتعصب از دیدگاه برتراند راسل
برچسب ها : عصبانی ,برتراند راسل ,وجود دارد


مطالب مرتبط