دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

به سوی شناخت
باور به نسبیت معرفت یکی از ملزومات و شروط فلسفیدن است.

هرگز مایل نیستم شبیه یک مرداب راکد باشم

و رفته رفته بوی تعفن به خودم بگیرم.

در جهان هستی هیچ چیز مطلقی وجود ندارد و همواره جا برای کشف 

حقایق و ناشناخته ها وجود داشته و دارد و خواهد داشت . 

امیدوارم هیچ وقت صاحب چنین دیدگاهی نشوم که داشته هایم احیانا وحی 

منزل هستند بی شک اگر چنین شد همان روز ، روز مرگم تلقی خواهد شد 

حتی اگر همچنان دم و بازدمی برایم باقی مانده باشد.

به سوی شناختمنبع : داروگبه سوی شناخت
برچسب ها :


مطالب مرتبط